Hem

 

Ananda Yoga Studio - Center for yoga & holistic life

 

'Ānanda' (आनन्द) kan från sanskrit översättas till oändligt ljus, lycka och tillstånd av salighet. Vår intention är att erbjuda ett center där vi genom utövandet av yoga, meditation och andra holistiska discipliner kan bringa lycka och ljus till individen och samhället i helhet.

 

"The idea is to provide a comfortable, friendly and harmonious space for the practice of yoga and other disciplines, which focus on the physical, mental and emotional wellbeing of the person. We would like to facilitate wellness/holistic therapies and to serve as a place for teachers and experts can come and share their knowledge and ideas, inspiring us to live a more joyful life."

 

Ernesto Rodriguez

Grundare

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved. Ananda Yoga Studio