klasser

   

   Beginners Yoga kurs: Detta är en kurs för nybörjare och för dem som vill fräscha upp sina kunskaper. Kursen syftar till att gradvist bygga upp dina yogafärdigheter och kunskaper i en vänlig och bekväm inlärningsmiljö. Vi täcker många av de grundläggande asanas (positioner) som finns i hatha yoga. Vi lär oss rätt andningsteknik för ett yogapass och övergången från en asana till nästa. Kursen introducerar dig även till några av Yogans grunder, historia och filosofi.  75min. (*E*)Lärare: Ernesto


  Holistic Yoga 1: A fun and dynamic hatha/vinyasa style class. The focus is to feel good, to clear the mind and to connect with that source of joy within us all. In the class we move in synchronicity with the breath warming the body and bringing clarity to the mind. We move, sweat, twist and stretch in preparation for a rejuvenating shavasana (final relaxation). This class is good for beginners’ practitioner, for those new to Ernesto’s class, and those looking to gradually build their knowledge and strength in the class. In this class we learn and practice the yoga breathing technique, learn and become familiar with the standing poses, and build strength while developing our stretches. (75min)  (*E*)Lärare: Ernesto


Vinyasa Yoga: Vinyasa means to move in synchronicity with the breath. In this class we have a strong focus on moving from one position (asana) to the next in synchronicity with the breath. This class has a faster tempus than holistic Yoga 1 and even thought it does not involve many “difficult poses”, it require the practitioner to build it strength and train the yogi breath (ujai). This class is a little more challenging that holistic Yoga 1 and require the practitioner to be familiar with the yogi breathing and with some of the basic poses in Holistic 1. On the other hand, this class is not as demanding as Holistic yoga 2 and does not involve some of the difficult poses we play with in Holistic 2. This is a great workout for body/mind and it bring focus and clarity to the practitioner. 


  Holistic Yoga 2: This class follows the same structure and philosophy as "Holistic Yoga 1" incorporating new asanas (poses) and deepening your personal yoga practice. This is a great class for those comfortable with Holistic Yoga 1 and for those familiar with the correct positioning of the standing poses (in holistic 1). In this class we incorporate poses that deepens the hip-opening, back bends, leg stretch and core mussels. For this class students need to be familiar and comfortable with the Yogi breathing technique and with poses like: “eka pada rajakapatasana” (pigeon pose), virabhadrasana 3 (warrier 3) and “sarvangasana” (shoulder stand). Come play and challenge yourself! If you are not sure if this is a class for you, ask Ernesto. (75 min) (*E*) Lärare: Ernesto


   Lugn Yoga: Detta är en mild yoga klass som fokuserar på att få energi till kroppen och klarhet i sinnet. Vi tränar enkla poser och stretches som med hjälp av en speciell andningsteknik skapar en känsla av välbefinnande som är speciellt för yoga. Bra för att minska stress, för äldre utövare och de med låga fysiska förutsättningar. (*E*) lärare: Ernesto 


Kundaliniyoga: Kundaliniyoga är en yogaform som passar dig som vill utöva en meditativ och andlig form av yoga och samtidigt få fysisk och psykisk utmaning. En kundaliniyogaklass består av en kombination av kroppställningar, andningsövningar, avslappning, meditation och mantran. De flesta kroppställningarna är relativt lätta att utföra. Du behöver inte vara vig eller i fysisk toppform för att kunna göra kundaliniyoga och nästan alla människor kan göra övningarna, även när man är lite äldre.


Kundaliniyoga: "Lovely day", Fredagsmorgon: Väck din kropp, ditt sinne och bjud in dig själv till en lovely day. Du ges tid att komma i kontakt med dig själv och din kropp, bli påfylld av energi och uppfylld av vital livskraft. Vi möts i den tidiga morgonstund för yoga, djupavslappning och meditation. Yogan leds av Malin Söderbom Nilsson.

 

Yoga & Meditation:  This is a 80min class with a  strong focus on meditation and mindfulness. This class is based on Holistic Yoga 1 style class and it prepers the practitioner of a final meditation. The class has a good balance between physical yoga and meditation/relaxation.  The last 20-30 min of the class focus on mindfulness, meditation, pranayamas (breathing techniques) and other forms of relaxation. The idea is to expose the practitioner to different forms of relaxation/meditation and to allow students to deepen their experience of meditation. Class is open for all levels of practitiones. (*E*) Lärare: Ernesto


  The Yoga Practice:  Yoga & pranayama . Detta är en klass för dig som är en lite mer erfaren utövare och syftar till att förfina din teknik och förbättra ditt eget utförande på ett lekfullt och säkert sätt. Denna 2 timmars klass ger dig frihet och tid att utforska olika asanas, bygga upp styrka, minska rädsla i samband med svårare asanas samt utforska inversion asanas, hip openers och back bends & twist. -  Come and play!  (*E*) Lärare: Ernesto


  Dynamic Meditation: Det här är en snabb, intensiv och en möjlighet till genombrott för att bryta gamla spar I kroppen och sinnet som håller tillbaka oss I det förflutna. Låt dynamic meditation hjälpa dig att uppleva frihet av stillheten och tystanden dold bakom murarna. Meditation pågår I en time och har fem steg - 1. Andning 2. Släppa taget 3. Mantra 4. stillhet 5. Celebrera. Lärare: Juakim & Nathalia  (*E*): Passer instrueras på enkel engelska, lätt att följa

  (*S*): Passer instrueras på svenska