Joakim Håkansson

Joakim Håkansson


Redan vid mina första trevande yogapass 2015 kände jag att de tillförde något som var viktigt för mig. Som om min nyfikenhet från alla resor världen över fick en kanal in i min vardag. Jag har provat många olika former av yoga och gått olika kurser i självutveckling på t ex Baravara i Dalarna. Med åren blev det ändå tydligt att det är Kundaliniyoga som kommit att bli mest betydelsefull för mig. En tydlig stig in i mig själv och till mitt välmående. Ett dagligt utövande som så småningom ledde mig till en utbildning på 14 månader på Stockholm Kundaliniyoga Center.

Idag är jag internationellt certifierad instruktör i kundaliniyoga och försöker föra dessa mångtusenåriga tekniker för hälsa och välbefinnande vidare till andra nyfikna människor.Kundaliniyoga


Inom kundaliniyogan ges du utrymme att i din egen takt stärka din kropp och ditt sinne. En yogaform som blandar kraftfulla övningar och mantran med mer subtila och inkännande element. Kärnfullt formulerat är dess huvudsyftet är att du skall få en större tillgång till den inre kraft du redan besitter.
Varje pass innehåller alltid uppvärmning, yogapass/kriya, lång avslappning samt avslutande meditation. Medans andra yogaformer kanske fokuserar på vissa av ovan delar tar kundaliniyogan ett holistiskt grepp om helheten.
Du förbereds att möta din ibland utmanande vardag med nyvunnen kraft och ökat lugn.


Läs om Joakims 8 veckor kundaliniyogakur.