Skip to main content

Medium Växjö

Akashic Records Reading

Detta är en 60 eller 90 minuter privat konsultation där du får vägledning om hur du bättre kan navigera i ditt liv. Detta är en mycket kärleksfull och positiv helande upplevelse som höjer energi och förståelse. Du kommer att lämna denna session med en fantastisk känsla och veta exakt vilka steg du ska ta härnäst.

Jag (Ernesto) har utvecklat mina psykiska förmågor, mediumskap och arbetat med A.R. i över 14 år nästan dagligen. Det är den mest kraftfulla och kärleksfulla form av healing som jag har stött på. Bokstavligen alla våra problem kan helas och/eller förklaras med hjälp av denna intelligenta och kärleksfulla energin. Akashic Records är mycket effektivt för människor som söker svar, vägledning och för alla som har problem med att förstå sina situationer i livet (relationer, arbete, partner i livet, hälsa, familjedynamik, rädslor, etc). Detta är en mycket positiv och kärleksfull hjälp, full av praktisk inlärning och en plats för helande och förståelse av våra karmiska mönster och livssituationer.

Med Akashic Records fungerar jag som ett medium som läser av din själs energi. Akashic Records är ett energifält där information lagras och kallas också för det “universella biblioteket”. Allting i universum har ett register eller minne om sin existens, från den minsta livsform till planeter och galaxer. På samma sätt har varje människa också ett register över sin existens: varje tanke, ord, känsla och handling, från detta liv men också från alla tidigare liv.

Den person som läser av ditt Akashic Record är utbildad att ta emot informationen från energifältet i syfte att hjälpa deltagaren att nå en djupare förståelse för sin nuvarande livssituation. Syftet med att ta del av detta minne är att öka vår andliga/personliga tillväxt, läka och lära oss. Här kan du ställa frågor om vad som helst. Alla frågor som kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre och som främjar vår utveckling kommer att besvaras från en plats av ren villkorslös kärlek. Deltagarna lämnar sessionen med en djup känsla av vägledning, med praktiska lösningar på sina utmaningar och med en djupare och mer kärleksfull förståelse för sin nuvarande situation.

Bokning