Skip to main content

Holistic Coaching

I Holistic Coaching anpassar jag mina metoder efter personens behov. Ett samtal med mig ger dig ett nytt perspektiv om din situation (ett holistiskt perspektiv) och jag hjälper dig med vad du behöver i denna stund. Detta kan ta många former och innebär en god förståelse av oss själva, sinnets natur och vår värld/universum. Jag har studerat buddistisk psykologi, karmiska mönster och sinnets villkor i över 14 år vilket gör mig säker på att jag kommer att kunna vägleda dig och stödja din personliga tillväxt och utveckling.

I buddhistisk yogatradition förstår vi att roten till alla problem i livet (fysiska, mentala eller känslomässiga) har sitt ursprung först i sinnet. Det är ytterst våra individuella och kollektiva idéer, tro och uppfattningar som skapar det största lidandet i livet. Vi kan ofta lida av att tänka på det förflutna, vi lider när vi tänker på framtiden och försöker svara på frågor som ännu inte har något svar. Buddha sa en gång:

“Om du tänker för mycket på det förflutna kommer du att bli deprimerad och om du tänker för mycket på framtiden kommer du att bli angelägen.”

Ett otränat och odisciplinerat sinne kommer att tänka på egen hand om nästan vad som helst och det kommer speciellt att tänka på de saker du inte vill tänka på. På grund av sinnets natur kan vi säga att genom att jobba/ta itu med vårt sinne kommer vi att kunna må bättre, hitta hopp och glädje i livet.

Bokning