Skip to main content

Reiki Healing

Reiki healing är en mjuk och på samma gång en mycket kraftfull andlig behandlingsmetod som har sitt ursprung i Japan i början av 1900 -talet men Reiki förståelse går tusentals år tillbaka i Kina, Tibet och Japan. Det är baserat på tron att kroppen är medfödd att kunna läka sig själv. Ordet ”reiki” översätts löst till ”universell livsenergi” – en energi som utövare tror finns inom och omger varje kropp. Reiki bygger på tanken att en osynlig “livskraftsenergi” flyter genom oss och är det som får oss att leva. Om ens “livskraftsenergi” är låg, är det mer troligt att vi blir sjuka eller känner stress, och om den är hög är vi mer kapabla att vara lyckliga och friska. I grunden handlar övningen om att överföra eller balansera den energin genom den specifika placeringen av händerna på eller ovanför mottagarens kropp. En reikibehandling fungerar på fysisk, mental och känslomässig nivå och deltagarna upplever en djup nivå av avslappning, välbefinnande, tydlighet i sinnet och en känsla av fred. Denna behandling är mycket effektiv för att minska stress, ångest, sömnproblem, för att minska fysisk smärta/obehag och för att få balans i kroppen och en känsla av välbefinnande.

Ernesto har en masternivå i Reiki Tummo och har arbetat med detta över 15 år. Tummo är det tibetanska ordet för inre eld. Tummo hänvisar till Kundalini -energin, den dolda kraften inom alla. Det är en spiralformad energi som vanligtvis ligger vilande vid varje människas nedre del av kroppen. Reiki Tummo är en energikanaliseringsteknik som behandlar både energin från universum och Kundalinienergin (Universell energi kommer uppifrån i kronchakrat och jorden/kundalinienergin som rör sig från jorden uppåt). Energin från universum är effektiv för att läka och förbättra din hälsa. Kundalini -energi är oumbärlig för att rengöra din energikropp. Detta är den mest kraftfulla kombinationen av energier som kan hjälpa dig att förbättra din hälsa och din andliga utveckling. Reiki Tummo har en tradition och härstamning som kommer direkt från en levande mästare i Indonesien och kan bara läras av en mästare på hög nivå från denna tradition.

Bokning