Skip to main content

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://anandayogastudio.se.

Kontaktperson
Ernesto Rodriguez
ernesto@anandayogastudio.se

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att kunna leverera bästa servicen till dig:

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnr

Detta för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på bästa sätt:

  • För att kunna kommunicera med dig
  • För att underhålla dina bokningar
  • För att administrera din betalning av tjänsterna
  • För att administrera dina ärenden hos oss
  • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
  • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
  • För att skicka information och erbjudande till dig

Google Analytics

Denna webbplats använder tjänsten “Google Analytics” från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Tjänsten använder “cookies” – textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsländer och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen för din IP-adress. Enligt villkoren i avtalet om datadelning mellan webbplatsoperatörerna och Google Inc. använder Google Inc. den insamlade informationen för att utvärdera webbplatsens användning och aktivitet och för att tillhandahålla tjänster relaterade till internetanvändning.

Du har möjlighet att förhindra att cookien lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det kan inte garanteras att du kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies.

Du kan också använda ett insticksprogram i webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc. 

Vilka vi delar din data med

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig. Radering av uppgifter Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.